Tuesday, January 11, 2011

Di Sebalik Kata-Kata…… (2)

Sambungan dari yang pertama:Minit 10.23:

Kamil mula menceritakan perbezaan antara ASWJ dengan Syi’ah.. apakah perbezaan dalam perlantikan khilafah merupakan perbezaan furu’ atau cabangan.

Bagaimana akan berlaku kesatuan kalau satu pihak mendakwa bahawa khalifah yang sah adalah Sayyidina Abu Bakar r.a. serta dua khalifah selepasnya dan satu pihak lagi mengatakan khalifah yang hak adalah Sayyidina Ali r.a.? apakah boleh golongan Syi’ah mengatakan khalifah yang hak adalah Ali r.a. tetapi Abu Bakar r.a. juga khalifah yang hak. Bagaimana dalam satu masa boleh diterima dua orang khalifah yang hak.
Walaupun cuba bertaqiyyah namun terbuka juga pekung di dada Kamil yang menunjukkan perbezaan antara ASWJ dengan Syi’ah.

Berkenaan hadith Ghadir Khum insyaallah saya akan cuba untuk menyiapkan artikel yang terbengkalai sejak lama..

Minit 12.43:
Siapa pula yang mentohmah Sy. Ali r.a. dalam kes pemberontakan terhadap Sy. Osman r.a.. Yang dipersalahkan dan memang terlibat ialah Abdullah bin Saba’ dan kuncu-kuncunya yang telah menaburkan fitnah kepada Sy. Osman r.a. dan fitnah tersebut kemudiannya disambut oleh Syi’ah.

Minit 13.32: berkenaan hadith dua belas khalifah:
http://abunaaielah.blogspot.com/2008_04_01_archive.html

Minit 14.50:
Sangat melucukan… mungkin dailog Hasan r.a. dengan Mu'awiayah r.a.: saya berikan khilafah ini dengan syarat awak mengembalikan kepada saya jika awak nak mati.. apakah ini satu kemuliaan atau penghinaan kepada Sy. Hasan r.a.

Persoalan:
1. Syi’ah mengatakan Sayyidina Hasan r.a. adalah imam kedua mereka selepas Sayyidina Ali r.a.. Imam merupakan orang yang paling alim, bijak, pandai memimpin dan sebagainya pada zamannya. Kalau begitulah sifat imam kenapa beliau memberikan kepada orang yang kurang daripadanya. Bukankah ini khianat kepada umatnya namanya.
2. Syi’ah mengatakan Mu’awiyah adalah seorang yang zalim. Kalau begitu mengapa Hasan r.a. memberikan khilafah kepada Mu’awiyah r.a.. bukankah ini juga perbuatan khianat.. begitu juga mengapa memberikan kepercayaan bahawa ia akan mengembalikan semula khilafah kepadanya.
3. Menyerahkan khilafah kepada Mu’awiyah yang zalim menyebabkan penerusan khilafah kepada Bani Umayyah. Kalau begitu bermakna Hasan r.a. lah yang menjadi punca kepada berlaku pelbagai peristiwa selepas itu. Bukankah imam maksum di sisi Syi’ah mengetahui segala perkara sama ada yang lalu dan akan datang. Apakah beliau tidak mengetahui apa yang berlaku itu? Kalau begitu ia bercanggah dengan akidah Syi’ah tentang imam mereka sendiri.
4. Bila perjanjian telah ada mengapa Imam Hasan r.a. tidak berkeras untuk merampas jawatan itu daripada Yazid? Dan mengapa pula Imam Husain r.a. berkeras sehingga memberontak mahu merampasnya? Ijtihad siapakah yang benar? Bukankah ijtihad imam maksum Syi’ah adalah benar? Kalau begitu siapakah yang sebenarnya layak sebagai imam antara kedua beradik itu?


Jalan perdamaian ialah: yang pertama ialah jadikan Sayyidina Hasan r.a. yang mengadakan perdamaian dengan Mu’awiyah r.a. sebagai ikutan dan dijadikan hari tersebut sebagai perayaan. Bukan dengan menjadikan peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain r.a. sebagai ingatan yang diulang-ulang:

Sila baca di sini:

http://abunaaielah.blogspot.com/2008/01/di-sebalik-tragedi-muharram.html

baca juga di sini
http://darulkautsar.net/article.php?ArticleID=195

seterusnya untuk berdamai antara sunnah dan syi’ah adalah dengan meninggalkan segala akidah syi’ah yang bercanggah dengan ASWJ dan meninggalkan cacimaki serta mengkafirkan sahabat-sahabat r.a. sebagaimana ASWJ menerima kesemua sahabat dan Ahlul bait Nabi s.a.w.

minit 16.58: fatwa Khomeini tentang mencederakan diri.
Kalau begitu Syi’ah mana yang mengikut fatwa Khomeini itu? Begitu juga dengan fatwa ulama Syi’ah yang lain.
Syi’ah seluruh dunia di mana terdapat ramai Syi’ah pasti akan mengadakan upacara mencederakan diri ini. Kalau begitu di mana terdapat Syi’ah yang berpegang kepada fatwa ulama mereka itu? Contohnya lihat apa yang dilakukan Syi’ah di Bangkok iniBegitu juga bahkan lebih teruk lagi apa yang dilakukan oleh Syi’ah di seluruh dunia.
Baca sedikit petikan ini:
Akan tetapi ada di kalangan ulama Syi'ah mengharuskan amalan tersebut. Di antara mereka Ayatullah Al-Uzma Jawad At-Tibrizi mengatakan, "Syi'ah pada zaman Imam-imam a.s. hidup dalam keadaan taqiyyah (menyembunyikan pegangan mereka serta menyatakan tidak sebagaimana yang dianuti). Oleh itu tidak terdapatnya syiar-syiar sebegini pada zaman mereka bukan menunjukkan amalan tersebut tidak di syariatkan untuk zaman ini. Andaikata Syi'ah pada zaman mereka hidup di zaman ini sudah tentu mereka akan melakukan sebagaimana yang kita lakukan ini seperti menaikkan bendera-bendera hitam dalam menghidupkan upacara mengingati Imam Husain begitu juga di rumah-rumah untuk menyatakan kesedihan".(Lampiran Siratun Najah Imam Khu’ie jilid 2 hal 562 soalan 1741).

Daripada fatwa yang dinyatakan oleh At-Tibrizi tersebut timbul satu persoalan, "Bukankah Imam Maksum menyuruh supaya kamu menyembunyikan agama kamu kerana ianya membawa kepada kemulian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Kulaini di dalam kitab paling sahih di sisi Syi'ah iaitu Al-Kafi daripada Imam Jaa'far As-Sadiq a.s. bahawa ia berkata kepada Sulaiman bin Khalid, "Sesungguhnya kamu berada di atas agama yang mana sesiapa yang menyembunyikannya akan dimuliakan oleh Allah dan sesiapa yang menzahirkannya akan dihina oleh Allah. (Al-Kafi jilid 2 hal 223)

Berdasarkan kepada dua hadis melalui riwayat Ahlus Sunnah dan fatwa daripada At-Tibrizi di atas, berlaku pertembungan antara Ahlus Sunnah dan Syi'ah dalam persoalan berkaitan ratapan dan perkabungan ini. Bagaimana pula pendapat Imam-imam Ahlul Bait? Apakah ianya bertepatan dengan apa yang diamalkan oleh penganut Syi'ah sekarang atau sebaliknya? Untuk mengetahui pegangan mereka perlulah dilakukan kajian berdasarkan kitab-kitab muktabar Syi'ah sendiri.

Di dalam Nahjul Balaghah, Syarif Radhi mengemukakan kata-kata Sayyidina Ali r.a. yang bermaksud,"Sesiapa yang memukul tangannya ke atas pahanya ketika ditimpa musibah maka binasalah amalannya".(Nahjul Balaghah juz 4 hal. 34). Al-Kulaini juga mengemukakan kata-kata yang sama daripada Imam Jaa'far As-Sadiq.(Al-Kafi jilid 3 hal 225). Sayyidina Ali r.a. juga menghubungkan amalan tersebut dengan amalan jahiliyyah sebagaimana yang dinukilkan oleh Mulla Baqir Al-Majlisi dengan katanya,"Tiga perkara termasuk dari amalan jahiliyyah di mana manusia melakukannya secara berterusan, memohon hujan dengan bintang, mencela keturunan orang lain dan meratapi kematian seseorang."(Biharul Anwar jilid 82 hal 101). Ibnu Babuwaih Al-Qummi yang digelarkan dengan As-Saduq (seorang yang sangat benar) menyebutkan bahawa antara ucapan Rasulullah s.a.w. ialah "Meratap termasuk dari amalan Jahiliyyah".(Man Laa Yahdhurul Faqih jilid 4 hal 271). Di tempat yang lain beliau menukilkan kata-kata Imam Ali yang bermaksud,"Jangan memakai pakaian hitam kerana ia adalah pakaian Fir'aun". (ibid hal 51)

Apa yang dikemukakan diatas merupakan sebahagian riwayat daripada Imam-imam Ahlul Bait yang jelas mengeluarkan amalan tersebut daripada ajaran Islam. Bahkan jika dinilai amalan tersebut ianya langsung tidak bersesuaian dengan agama Islam yang suci dan fitrah manusia. Fitrah yang suci sudah pasti tidak akan dapat menerima sesuatu amalan yang mendatangkan siksaan serta kesakitan kepada tubuh badan sebagai satu ajaran agama yang suci.
http://abunaaielah.blogspot.com/2008/01/di-sebalik-tragedi-muharram.html


http://abunaaielah.blogspot.com/2011/01/di-sebalik-kata-kata2.html

No comments:

Post a Comment