Saturday, April 19, 2014

Israel, Amerika dan Iran di sebalik Projek Pecah Belah Umat Islam

Isu pemecah-belahan terhadap dunia Islam tidak semuanya fakta ; sebagaimana tidak kesemuanya omongan kosong. Kerana, usaha melumpuhkan kekuatan umat Islam merupakan projek yang disepakati pelbagai kelompok musuh Islam. Kedudukan umat Islam pada akhir zaman seperti yang diisyaratkan dalam hadis : “gerombolan pemangsa saling berebutan terhadap makanannya.”

Sejarah sendiri menunjukkan bahawa kekuatan umat Islam terdapat dalam empat komponen penting iaitu : menegakkan manhaj yang hak, bersatu dalam manhaj tersebut, mengajak manusia kepadanya, dan akhirnya, berusaha membela manhaj itu. Keempat komponen inilah yang dibawa oleh misi Ilahiyah kepada umat Islam dalam Al-Qur’an:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai…”  (QS, Ali Imran: 301)

“Kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan kepada manusia, kamu menyeru kepada ma’ruf, dan mencegah perkara munkar, dan beriman kepada Allah…” (QS, Ali Imran : 110)

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu…” (QS. al-Hajj : 78)

Dalam usaha mereka, musuh-musuh Islam terus menerus mengganggu keempat-empat komponen penting tersebut, baik secara menyeluruh atau berasingan. Bermula dengan mensasarkan manhaj yang hak, kemudian meniupkan angin perpecahan, demi menciptakan perpecahan dalaman umat Islam sehingga kekuatannya lumpuh, tidak mampu lagi mengajak manusia kepada Islam atau melindungi dirinya.

Strategi ini kelihatan berulangkali, namun selalunya benar-benar berlaku. Musuh Islam kerap mendapatkan hasilnya, sementara umat Islam yang menjadi mangsa menderita kekalahan yang mana dirasakan hingga ke generasi berikutnya. Musuh-musuh Islam memecahkan negeri-negeri muslim dan saling mengagihkan hasil-hasil buminya.

Faktor-faktor perpecahan, berupa fanatisme jahiliyah kepada ego peribadi, ras, tanah air, bangsa, atau keturunan; merupakan penyakit yang memendap dalam jiwa manusia (QS. Hud: 118-119). Oleh kerana itu, faktor-faktor tersebut hanya menunggu manipulasi serta provokasi, khususnya terhadap peribadi-peribadi yang lemah.

Dalam konteks ini, Rasulullah s.a.w mengingatkan umat Islam agar tidak terpancing dengan faktor-faktor tersebut. Dalam usaha kelompok Yahudi menjentik fanatisme jahiliyah dalam diri umat Islam, dimana sebahagiannya berhasil terprovokasi, Rasulullah s.a.w dengan keras:

“Jauhi seruan-seruan itu, sesungguhnya perkara tersebut tidak baik!” (HR. Bukhari, no. 3518)

Strategi ini menjadi senjata bagi generasi serta pewaris Yahudi sepanjang zaman. Strategi yang berjaya mempengaruhi generasi terbaik pada era Nubuwah untuk menyeru kepada sentimen asabiyyah : “Wahai orang-orang Anshar!” yang dibalas pihak lawannya: “Wahai orang-orang Muhajirin!” Meskipun kedua-dua pihak segera menyedari kesilapan itu setelah diberi peringatan.

Namun ketika umat Islam lemah dan lalai, kelompok musuh Islam memanfaatkan kembali sentimen serta fanatisme tersebut. Akibatnya, umat Islam berpecah dan negeri-negeri mereka terpisah berasingan. Projek besar memecah-belahkan umat selalu memanfaatkan faktor fanatisme jahiliyah, yang jelas dilarang Al-Qur’an. Fanatisme yang menjadi ukuran cinta dan benci, kawan dan lawan; bukan kerana redha Allah s.w.t.

Dalam banyak keadaan, tanpa menyebut kesemuanya di sini, musuh Islam tidak perlu mencipta perbezaan pendapat dalam kalangan umat Islam. memadai dengan meniupkan propaganda serta memanipulasi perbezaan pendapat yang ada. Untuk mencipta dan persaingan yang sengit, hingga menghasilkan konflik yang kadangkala sampai kepada tahap pertumpahan darah.

Sejak kolonialisme berjaya memecahkan negeri-negeri Islam pasca kesatuan di bawah payung kepemimpinan Khilafah Uthmaniyah, musuh-musuh Islam tidak henti-henti menggunakan strategi untuk menciptakan perpecahan baharu. Projek tersebut menggunakan beragam cara dan metode dan tahap kekuatannya ; namun yang pasti tidak pernah berhenti. Kerap mengalami kegagalan, tetapi tidak mengenal putus asa. Sebab, apapun hasilnya, musuh Islam akan meraih keuntungan berganda.

“Orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak mengkehendaki diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu.” (QS. al-Baqarah/2: 105)

Dengan kata lain, politik belah bambu (menindas satu golongan lain dalam masa mengangkat golongan yang lain) sentiasa menghasilkan keuntungan berganda kepada musuh Islam seperti kekuasaan baru, perluasan kuasa (penjajahan) serta lumpuhnya kekuasaan umat Islam.

Pasca kekalahan Turki Uthmani pada Perang Dunia Pertama, Inggeris dan Perancis membahagikan wilayah Timur Arab mengikut kepentingan jangka pendek ketika itu. Perjanjian tahun 1916 M atau Sykes-Picot Agreement tersebut sebenarnya disusun secara rapi, sengaja menyimpan potensi konflik sempadan. Potensi konflik tersebut lahir dari perbezaan agama, ras atau aliran. Tiga akar “sektarianisme” yang sengaja dipelihara di daerah perbatasan negara yang telah terpecah, dan menjadi “bom jangka” yang mampu meledak ketika perlu.

Era perpecahan politik pertama merupakan projek penjajah Eropah. Pasukan Salib Kristian dengan berbagai sektenya membahagi kekuasaan terhadap negeri-negeri muslim, pra dan pasca runtuhnya Khilafah Uthmaniyah. Juga setelah menjamin tersedianya tanah rampasan untuk komuniti Yahudi. Inggeris menakluki Iraq, Palestin, Mesir, dan Sudan. Perancis menguasai Syria dan Morocco. Itali merampas Libya dan negeri-negeri tanduk Afrika. Tidak ketinggalan Belanda, Sepanyol, dan Portugis yang mendapat bahagian masing-masing.

Pada era kolonialisme tersebut, Salibis Kristian menanamkan benih-benih perpecahan, yang kelak boleh dimanfaatkan untuk mencipta perpecahan baru umat Islam sama ada secara geografi, geopolitik atau kekayaan sumber alam. Tanpa kepentingan itu pun, cukup menimbulkan perpecahan agar kekuatan musuh (Islam) senantiasa dalam keadaan lumpuh, sibuk mengatasi konflik dan permasalahan dalaman.

Penulis akan mengemukakan beberapa projek pemecah-belahan yang terzahir kepada umum dalam beberapa dekad terakhir. Fakta yang membuktikan bahawa projek tersebut sistematis dan disusun rapi. Musuh-musuh Islam bermain di belakangnya, untuk melumpuhkan kekuatan serta elemen penting umat Islam seperti yang disinggung di atas.

Sebelum dihuraikan secara terperinci projek tersebut dengan segala dinamika dan kesannya, ada beberapa perkara sangat penting harus digariskan berkait dengan projek pemecah-belahan itu:

Pertama, bahawa projek tersebut tidak sekadar teori di atas kertas, tapi dilaksanakan dan menjadi polisi yang berlaku sejajar dengan keadaan yang ada.

Kedua, pihak yang menjadi mangsa utama dalam seluruh projek tersebut adalah umat Islam umumnya, dan secara khusus aliran Ahli Sunnah, lebih-lebih lagi berbangsa Arab. Arab menjadi kawasan yang paling miskin dan dipencilkan.

Ketiga, pasca era kolonialisme Inggeris dan Perancis, ada tiga pihak yang menjalankan projek tersebut dewasa ini : Amerika Syarikat, Israel dan Iran.

Keempat, ketiga-tiga negara tersebut memiliki strategi meluaskan kuasa masing-masing dan berusaha membentangkannya ke wilayah dan sumber kekayaan kelompok Sunni.

Kelima, ketiga pihak tersebut boleh saja menunjukkan sikap berbeza pendapat dalam segala perkara, kecuali permusuhan terhadap etnik Sunni, sebagai saingan ideologi; atau Arab, sebagai lawan ras.

Keenam, ketiga pihak tersebut mempunyai agen yang bermain di tengah umat Islam beraksi dalam kelompok-kelompok minoriti. Nama-nama mereka sebagaimana muslim pada umumnya, tapi dengan ideologi dan militansi yang tidak kurang lebih tinggi daripada watak “sang majikan,” demi kepentingan bersama dengan mengorbankan kepentingan umat islam umumnya.

Ketujuh, wujud pelbagai kemiripan yang sangat ketara dari sejumlah projek tersebut, walaupun pelakon dan masa kejadian berbeza. Semuanya sama memandangkan pentingnya menumpukan kepada empat wilayah yang mewakili jantung umat Islam : Syam, Mesir, Iraq dan Semenanjung Arab. Mangsa seterusnya adalah daerah-daerah yang mempunyai nilai strategik.

Kelapan, Zionisme global, sama ada sayap Yahudi atau Kristian, memiliki peranan berpusat dalam menanamkan projek pemecah-belahan tersebut, sekaligus menuai hasilnya. Tidak ada satu pun projek pemecah-belahan yang tidak melibatkan tangan-tangan Zionisme, sebagai teoritikus atau pihak yang mendapat keuntungan.

Israel

Pada tahun 1982, sebuah dokumen rancangan projek pemecah-belahan yang mensasarkan sebahagian besar negara Arab telah terbongkar. Isi dokumen tersebut sangat berbahaya. Sebahagian besar rencana yang dirancang telah berlaku di Iraq dan Sudan; sementara yang menanti giliran adalah Mesir, Syria, Yaman, dan Libya, sekiranya kita tidak mengubah sikap.

Dalam laporan organisasi Zionisme internasional yang disiarkan majalah Kivunim (14/2/1982) dikutip akhbar Mesir al-Ahram al-Iqtisadi, menjelaskan scenario seperti sebagaimana yang terjadi di Iraq pada saat ini dan dilakukan di Syria mulai saat itu.

Laporan tersebut antaranya menulis:

"Iraq yang kaya dengan minyaknya merupakan negeri yang subur dengan konflik dalaman, dan boleh disasarkan oleh Zionisme. Kehancuran Iraq bagi kami lebih penting daripada Syria. Sebab, dalam jangka masa terdekat Iraq adalah ancaman paling berbahaya bagi negeri Ibrani.”

Manakala mengenai Syria, laporan tersebut menulis:

Syria secara mendasar tidak berbeza jauh dengan Lebanon yang terdiri dari pecahan aliran yang berbeza, kecuali dari segi pemerintahan elit tentera yang berkuasa. Tapi konflik vertikal antara majoriti Sunni dengan minoriti Syiah-Nushairiyah (12%) yang berkuasa menandakan potensi konflik yang rumit. Memecahkan Syria dan Iraq berdasarkan kelompok ras atau agama menjadi negara-negara kecil yang bebas merdeka pada masa depan, merupakan tujuan jangka pendek Zionisme di kawasan Timur. Syria kelak akan menjadi negara-negara kecil sesuai dengan komponen ras dan sekte di dalamnya.

Laporan tersebut selanjutnya merakamkan perancangan terhadap Sudan dan Mesir, sebagaimana perkembangan situasi yang berlaku kebelakangan ini.

Sebelum rancangan yang terperinci tersebut dimuatkan majalah Kivunim tahun 1982, muncul sebuah buku berjudul Khanjar Israil/Belati Israel (1957) oleh penulis bernama R.K. Karanjia. Buku tersebut memuat dokumen yang dikenali sebagai Dokumen Karanjia sesuai dengan nama jurnalis India tersebut. Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir ketika itu, menyerahkan dokumen tersebut kepada Karanjia, setelah bocor atau dibocorkan oleh kakitangan Angkatan Bersenjata Zionis.

Dokumen itu memuatkan rancangan memecah-belahkan negara-negara Arab pasca Sykes-Picot Agreement. Syria akan dibahagikan kepada negeri minoriti Duruze (sekte, pent.) di daerah selatan, Nushairiyah di Latakia, Sunni di Dimashq dan sekitarnya. Selanjutnya Syiah di Selatan Lebanon, akan dihuni etnik Maronites, manakala Sunni di wilayah tengah dan utara. Termasuk juga pembentukan sebuah negara merdeka untuk suku Kurdis di utara Iraq, Syiah di selatan, sedangkan Sunni dipencilkan di wilayah tengah Iraq, Baghdad dan sekitarnya.

Amerika Syarikat

Amerika, sebagaimana juga Israel, melihat bahawa Inggeris dan Perancis sesungguhnya melakukan dua kekeliruan terhadap deklarasi Sykes-Picot Agreement yang mengagihkan sisa-sisa wilayah Turki Uthmani. Salah satunya adalah bahawa kesepakatan tersebut dibuat secara rapi, didorong oleh kepentingan bersama, tanpa mengoptimalkan sekatan sektarian berupa agama atau aliran keyakinan. Lantaran itu, kenyataan-kenyataan politik Amerika dan Israel tentang pemecahan negara-negara Arab sentiasa berpunca dari tinjauan semula terhadap Sykes-Picot Agreement itu.

Kesalahan kedua adalah terlalu sedikitnya negara yang berhasil dilahirkan menerusi kesepakatan tersebut. Sepatutnya, menurut Amerika dan Israel, lebih banyak lagi jumlah negara yang seharusnya diwujudkan hasil pemecahan negara Arab di Timur Tengah.

Hingga beberapa tahun terakhir, Amerika memiliki cita-cita perluasan kuasa yang besar, bertumpu pada penguasaan terhadap sumber-sumber minyak dunia yang strategis: Iraq, Iran, Laut Kaspian dan negara-negara Teluk Arab. Projek tersebut dikenali sebagai Project for the New American Century (PNAC), yang ditaja oleh kelompok konservatif baru Yahudi berkuasa di sebalik pentadbiran Bush Junior. Projek tersebut dilihat gagal akibat kesan dari perlawanan terhadap penjajahan Amerika terhadap Iraq dan Afghanistan, yang menurut perancangan sesungguhnya turut mensasarkan lima negara lainnya.

Di tengah larutnya Amerika dalam berbagai projek penjajahannya, dalam rangka mewujudkan New American Century itu, mencuat banyak wacana tentang projek Amerika dalam rangka pemecahan negara-negara, khususnya tentang Greater Middle East. Salah satu yang sangat popular adalah proposal yang diterbitkan oleh Bernard Lewis, Yahudi Inggeris berkebangsaan Amerika. Dalam serangannya terhadap Iraq dan Afghanistan, Amerika bergerak mewujudkan matlamat Lewis, yang digagasnya pada era 40-an. Gagasan yang diperbaharuinya pada awal era 80-an dan diterapkan pada awal dekad yang sama.

Projek Lewis dalam rangka memecah-belahkan negara-negara Islam dan Arab berdasarkan kepada tiga asas utama, sesuai perspektif Amerika dan Israel, iaitu perbezaan agama, sekte dan ras. Lewis juga menuntut untuk mengubah institusi Islam dan Arab tidak lebih sebagai “bangunan yang diperbuat dari kertas karton,” yang senantiasa lemah sehingga menjamin kewujudan kekuatan Yahudi.

Sejak awal lagi, cadangan Lewis menginginkan agar Iraq dipecahkan menjadi tiga, sesuai dengan rancangan Yahudi yang disinggung sebelumnya. Sementara Syria menjadi empat bahagian : Alawiyyin/Nushairiyah, dua bahagian untuk Sunni, dan selebihnya untuk Druze. Mesir dirangka untuk menjadi empat bahagian: Sina dan timur Delta untuk kekuasaan Zionis (dalam peta Israel Raya), utara Mesir untuk Koptik Mesir dengan ibu kota Iskandariyah, selatan untuk Nobian dengan pusatnya Aswan, dan selebihnya untuk kaum Muslim dengan ibu kotanya Kairo.
Dalam rancangan Lewis, Sudan menjadi empat bahagian: selatannya untuk kelompok Nasrani dan masyarakat pagan, hujung utara untuk Nobian, yang akan dihubungkan dengan Nobian di selatan Mesir; Darfur buat kaum Muslim non-Arab, manakala Muslim Arab di bahagian tengah.

Adapun Yaman, dibahagikan kepada utara dan selatan. Negara-negara Teluk menurut Lewis harus dibahagi kepada negara Syiah Arab yang terletak di pantai barat Teluk Arab, yang akan mencakupi selatan Iraq apabila terpisah kelak ; utara Semenanjung Arab yang digabung dengan Jordan, sebagai negara alternatif untuk bangsa Palestin, perancangan yang gigih diperjuangkan oleh Ariel Sharon. Selanjutnya Lewis menginginkan agar pengurusan Makkah dan Madinah dipergilirkan, satu perkara yang juga dituntut oleh sekte Rafidhah sejak bertahun lamanya. Sementara bahagian tengah Semenanjung Arab, akan dibiarkan untuk Sunni Arab, tanpa kekuatan dan potensi sumber alam!

Pada tahun 2006, majalah Angkatan Bersenjata Amerika edisi Jun menyiarkan sebuah artikel tulisan Ralph Peters, seorang pegawai pencen perisikan Amerika, yang mencadangkan proposal untuk membahagi semula negara-negara Arab dan Islam berdasarkan ras dan keturunan. Dia merangka peta yang disebutnya “blood borders” yang disarankan kepada pemerintah Amerika agar dilaksanakan, sebagaimana Inggeris dan Perancis menerusi Sykes-Picot Agreement.

Dalam peta yang dilakarkannya, Peters mengulang kembali perincian projek pemecah-belahan sebelumnya yang pernah wujud, khusus yang berkaitan dengan negara-negara Arab. Tapi dia menambah kemunculan sejumlah negara baru selepas negara lama dibubarkan.

Visi Ralph Peters dangkal dan tidak realistik. Akan tetapi dia mengungkapkan untuk dilaksanakan oleh think tank penggubal dasar Amerika terhadap dunia Islam. Sebab, penulis artikel tersebut adalah seorang kolonel yang rapat dengan penggubal dasar di samping kedudukannya di institusi perisikan tentera. Artikel tersebut juga dimuatkan dalam majalah resmi angkatan bersenjata, yang mewakili dasar lembaga tersebut.

Pada masa depan, proposal Peters terbukti tidak lahir dari cita-cita kosong. Setelah perang Lebanon berlangsung tahun 2006, Menteri Luar Amerika pada masa itu, Condoleezza Rice segera mengumumkan bahawa peta Timur Tengah sedang dibina semula ! Rice menjangkakan bahawa perang akan semakin melebar hingga ke kawasan sekitarnya, sehingga projek tersebut akan dilaksanakan.

Iran

Ketika revolusi Iran meletus disusuli oleh perang berdarah Iran-Iraq, yang berlangsung selama lapan tahun di bawah dukungan Barat, beberapa tuntutan mengemuka untuk merebut kembali wilayah yang dirampas oleh Iran, seperti Shatt al-Arab, Arabistan, dan pulau-pulau Emirat Arab. Khomeini masa itu menjawab: “Jika kamu mahukan daerah tersebut kerana merupakan daerah Arab secara historis, maka sesungguhnya Empayar Parsi, dalam sejarahnya, membentang luas dari Khurasan (Iran dan Afghanistan) hingga Yaman!”

Beberapa dekad setelah pernyataan itu, konspirasi Revolusi Iran terhadap kawasan Khurasan hingga Yaman tidak pernah berhenti. Di Yaman, pengaruh Syiah-Persia di wilayah utara menjadi ancaman serius bagi seluruh semenanjung Arab.

Boleh jadi Iran tidak memiliki perancangan yang diperlihatkan kepada umum, sebagaimana Israel dan Amerika, apalagi kerana Syiah menumpu kepada doktrin “taqiyah” yang merebak hingga ke urusan politik. Akan tetapi jelas bahawa Iran mengambil keuntungan dari setiap projek pemecah-belahan yang lain. Sama ada menerusi kerjasama langsung, atau keuntungan tidak langsung. Kerana setiap kali kedudukan Ahlus Sunnah melemah, maka akan menambah defisit kekuatan Iran, saingan historis Ahlus Sunnah sejak era Safawiyyah yang melancarkan projek Syiahisme berdarah terhadap etnik Sunni di negeri Parsi.

Iraq, yang diumumkan oleh Israel akan dipecahkan sejak empat dekad yang lalu tidak hanya dijajah sepertiga bahagiannya, yang kaya dengan sumber alam, oleh Syiah. Bahkan seluruh daerah Iraq sesungguhnya telah jatuh ke dalam kekuasaan Syiah, menerusi pakatan kukuh dengan tokoh sekuler yang menjadi kakitangannya. Lebanon, yang sebelumnya dirancang akan dipecahkan menjadi lapan bahagian berdasarkan kelompok sekte, telah dikuasai seluruhnya oleh Syiah yang pro-Iran, dalam gerakan yang mirip kudeta politik.

Jika Yaman diwacanakan terbahagi kepada utara dan selatan yang terpisah, maka projek Syiah mencakupi keduanya. Iran bermain di belakang kemarahan kelompok pemisah di selatan Yaman, sambil mendukung gerakan di utara Yaman yang bersuara menuntut persamaan. Itu dilakukannya dengan meniupkan propaganda media yang terancang dan sokongan tanpa henti terhadap gerakan Houthi.

Gerakan pemisah Syiah di Bahrain telah melampau batas obsesi, menjadi serakah. Iran bukan hanya menginginkan salah satu laut Bahrain, tapi kedua-duanya. Menjadi sebuah republik Syiah revolusioner yang pertama di Teluk Arab yang Sunni. Yang akan menjadi “magnet” bagi “republik-republik” Syiah selanjutnya.

Syria dewasa ini menjadi buah mulut projek pemecah-belahan pasca rezim Ba’ath-Nushairiyah. Peta lama menginginkan wilayah utara dengan ibu kota Latakia diserahkan kepada Nushairiyah (Alawiyah). Adapun Iran, berusaha keras untuk tidak mensia-siakan momentum demi menjamin kepentingannya berupa jalur masuk menerusi Laut Tengah, melalui sebuah negera boneka kecil yang dihuni kelompok Nushairiyah. Negara bentukan Rafidhah tersebut akan menjadi duri abadi di jantung wilayah Syam (Islam-Sunni).

Iran memperjudikan negaranya dengan semua projek pemecah-belahan yang mengacu kepada faktor sektarianisme aliran. Di samping berusaha mencabut bahagian-bahagian dari wilayah Ahlus Sunnah yang berpenduduk majoriti Syiah, Iran juga tidak ketinggalan menanamkan pengaruhnya di negeri-negeri majoriti Sunni lainnya. Usaha penerobosan dilakukan oleh Iran secara intensif di Mesir, Palestin, Sudan, dan banyak negara Afrika dan Asia.

Artikel ini tidak mampu menyorot semua perbahasan berkaitan projek besar pemecah-belahan yang terjadi di negeri-negeri Islam. Apa yang diketengahkan tidak lebih merupakan garis besarnya saja. Paparan yang lebih terperinci akan dikemukakan pada tulisan yang lain, dengan izin Allah.

[pz/albayan.co.uk/Islampos]
disunting dari.
http://www.islampos.com/israel-amerika-dan-iran-di-balik-proyek-pecah-belah-umat-islam-95588/

1 comment: